10 OCAK 1940 KAYBOLAN UÇAK

1939 yılı Eylül ayından beri Fransa ve İngil­tere, Almanya ile savaş halindeydi. Ordular kar­şılıklı olarak mevzilenmiş, fakat her iki taraf da henüz bir hücum hareketine girişmemişti. O sırada, 9 Ocak 1940’ta Alman binbaşısı Rein-berger, Almanlar’ın Fransa’yı istilâ plânlarını Münster’den Köln’e götürme emrini aldı. Emir­de ayrıca, daha emniyetli olması bakımından, bu seyahatin trenle yapılması isteniyordu.
Aynı gün subay arkadaşlarının yaptığı içkili bir toplantıya katılan binbaşı büyük bir şans­sızlık eseri treni kaçırdı.
Bunun üzerine arkadaşlarından bir hava su­bayının yardımıyle ve uçakla Köln’e gitmeyi uy­gun buldu. Böylece 10 Ocak sabahı görüş şart­larının elverişli olmasından da yararlanarak ha­valandılar. Ancak çok geçmeden hava kapandı, görüş mesafesi azaldı ve pilot yolunu kaybetti. Geri dönmeye çalışırken uçağın motoru arıza yapınca rastgele bir tarlaya mecburî iniş yaptı­lar. Hemen uçaktan inen subaylar, o civarda bulunan bir köylüden Belçika’da olduklarını öğrendiler. Reinberger gizli vesikaları yakmaya teşebbüs ettiyse de birden beliren Belçikalı askerler derhal engel oldular. Plânlar ele geçi­rildi ve Almanlar esir edildi.
Olayı duyunca son derece hiddetlenen Hitler, hücum plânlarını değiştirmek zorunda kaldı.

BAŞA DÖN