7 OCAK 1941 İZCİLİĞİN BABASI : BADEN – POWELL

İngiliz generali Baden Powell elliüç yaşında emekliye ayrılırken, hayatının kalan kısmını gençliğin eğitimi yolunda harcamaya karar ver­mişti.
Hindistan ve Güney Afrika’ya yaptığı yıpratı­cı seyahatler sırasında, genç askerlerin tabiatın imkanlarından yararlanamadıkları, Sir Baden Powell’ın dikkatini çekmişti. O, gençlerin hem tabiattan yararlanmalarını hem de kendi ola­naklarıyla yaratma duygularını geliştirmelerini istiyordu. Bu gözlem onun izci teşkilatını kur­masına yolaçtı. «İzci» kelime anlamıyla; iz sü­ren, yol açan, yol gösteren demektir.
İzcilik teşkilatı çok geçmeden dünyanın çeşit­li milletleri tarafından benimsendi. Türkiye’de de l’inci Dünya Savaşı’ndan önce Galatasaray Lisesi’nde ve bazı azınlık okullarında kuruldu. Daha sonra diğer orta öğretim okullarına yayıl­dı.
Sir Baden – Powell, iki dünya savaşı arasında çeşitli ülkelerde aynı anlamda kuruluşların meydana getirilmesinde önayak oldu.
7 Ocak 1941’de öldüğü zaman, dünya, onun boşuna yaşamamış olduğunu biliyordu.
Onun zamanından bu yana izcilik anlayışı çok değişti O devirlerde daha çok askerliğe kaçan izcilik günümüzde şahsî özgürlüğe daha büyük yer vermeye başladı; ama daima, kurucusunun asıl prensiplerine sadık kaldı.

BAŞA DÖN