4 OCAK 1809 LOUİS BRAILLE’IN DOĞUMU

Fransa’nın Seine-et-Marne bölgesindeki Coup vray’de saraçlık eden bir adam, oğlu Louis Braille’ın, aletlerine dokunmasını menetmişti. Ama, bu yasağa rağmen, üç yaşındaki Louis, gü­nün birinde bir deri parçasını kesmek isterken kayan keskin bıçak gözüne gelerek kör etti; çok geçmeden öbür gözü de aynı akıbete uğra­dı. Çocuğu kurtarma çabaları boşa gitmiş, Louis’nin iki gözü de kör olmuştu.
Zavallı çocuk: “Anneciğim kuşların sesini du­yuyorum, ama kendilerini göremiyorum, niçin onları görmeme izin vermiyorsun?” Diyordu.
4 Ocak 1809’da doğan Louis Braille, artık hiç göremeyecekti. Bu bitmeyen gece içinde, duygu­ları ve zekâsı gittikçe gelişmeye başladı. On ya­şındayken küçük körlere mahsus olan özel yu­vaya gönderilen Louis, öğrenme aşkıyla yanıyor­du. O sırada Valentin Haüy tarafından bulunan bir sistemle bu küçük sakatların okumayı öğ­renmelerine çalışılıyordu. Bu sistemde karton üzerine kabartma olarak basılan rakam ve harf­leri körler, “parmak uçlarıyJa okumaya” çalı­şırlardı. Louis Braille, yıllarca bu usulü basit­leştirmek için çalıştı. Amacı okumayı kolaylaş­tıracak bir alfabe meydana getirmekti.
Bugün körler, onun sayesinde okuyup yazabi­liyor, mektuplaşabiliyorlar. Öte yandan dayanıl­maz bir çalışma sonucu sağlığını mahveden Louis Braille 1852’de öldü; ama bugün, bütün dünyada kullanılan sağlam bir sistem bıraktı.

BAŞA DÖN