2 OCAK 1968 BARNARD’IN İKİNCİ KALP NAKLİ

3 Ocak 1963 tarihinde bütün dünya gazeteleri şu haberi yayımlıyordu: «Profesör Barnard yeni bir kalp nakli yaptı. Cap’lı bir dişçi olan Philip Blaiberg’e genç bir melezin kalbi takıldı. Has­tanın durumu iyi.»
Güney Afrikalı  Barnard,  dünya basını için; tanınmayan bir kimse değildi. 1967 yılının Ara­lık ayında 54 yaşındaki L. Washkansky admda birine kalp nakli yapmış, ama hasta birkaç gün sonra ölmüştü.
kalp nakli iki bakımdan önemli problemler ortaya çıkarmaktadır: Birincisi kalpin, birkaç saniye durması ölüme sebep olabilir. Dolayısıy­la, hasta bir kalpin yerine sağlam bir kalpi tak­mak için yapılan ameliyat çok tehlikeli bir ame­liyattır. Çünkü ameliyat sırasında hasta birkaç dakika kalpinden mahrum kalmaktadır. İkinci güçlük; vücudun takılan yeni organı reddetmesi­dir. Bu hâl, bütün organ nakillerinde görülür. İn­san vücudu, kendisine yabancı olan her şeyi red­detmek için yaratılmış gibidir. Başka organ (ço­ğunlukla böbrek) nakillerinde, nakledilecek or­gan hastanın bir akrabasından alınmaktadır. An­cak kalp için bir «verici» değil, kazaya uğramış ve hayatından ümit kesilmiş bir kimse lâzımdır; böyle bir kimsenin ise «alıcı» ile genellikle hiç­bir aile bağı olmamaktadır.
Vücudun yabancı organı reddetmesi L. Wash-kansky’nin ölümüne sebep olmuştu. Profesör Barnard’ın yeni araştırmaları sayesinde, Blai-berg 17 Ağustos 1969’a kadar, 1 yıl 7 ay ve 17 gün normal olarak başkasının kalbiyle yaşadı. Bu, kalp nakli ameliyatlarında önemli bir dönemdi.

BAŞA DÖN