1 OCAK 1863 ZENCİLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kuzeylilerle Güneylilerin tutuştuğu kanlı bir kardeş kavgası yirmi aydan beri devam etmekteydi. Hiç kimse işin nereye varacağını henüz kestiremiyordu.
1862 yılı boyunca Kuzeylilerin askeri durumu iyileşmiş ve kendisini Birleşik Devletlerin» Başkanı olarak kabul eden Abraham Lincoln, Kuzeylilerin niçin sonuna kadar savaşmakta kararlı olduğunu vatandaşlarına hatırlatma zamanının geldiğini anlamış; 1 Ocak 1863’te zencilerin özgürlüğünü ilân eden beyannameyi imzalamıştı.
Başkan, Güneylilerden hiç kimsenin o, 1 Ocak tarihinde bir tek köleyi bile serbest bırakmayacağını biliyordu. Ama yine de bu konuyu kesinlikle belirtmekte yarar vardı.
Lincoln, yıllardır süregelen kölelik meselesinin şiddete başvurulmadan halledileceğine inanmıştı. Ama, hiç değilse kendi isteği dışında çıkan bu harp bir işe yaramalı ve zencilerin ıstırabına (Harriet Beecher – Stowe, bunu «Tom Amca’nın Kulübesi»nde çok güzel anlatmıştır) kesin bir son vermeliydi. Artık erkek ve kadın zenciler; satılamayacak, zenci aileleri dağıtılmayacaktı.
Köleliğin kaldırıldığını ilân eden beyannamede zencilere bütün bu haklar vaadediliyordu. İki yıl sonra zaferi kazanan Kuzeyliler, zencilere hürriyetlerini verdiler; ama bu, meseleyi yine de kökünden hâlletmedi. Zenciler bugün bile beyazlar tarafından küçümsenmekte, aşağı görülmektedir.

BAŞA DÖN