11 OCAK 1774 BÜYÜK ORDU’NUN EN USTASI NAPOLYON

11 Ocak 1774’te dünyaya gelen Nancy’li fa­kir bir fırıncının oğlu olan Antoine Drouot, küçük yaştan beri okumaya karşı büyük bir il­gi gösteriyordu. Öyle ki, babası tasarruf ama-cıyla akşamları ışığı erkenden söndürdüğü için Antoine, sabah saat ikide kalkar, o saatte yanan fırının alevinin ışığında derslerine çalışırdı. Antoine bir

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644915-11-ocak-1774-buyuk-ordunun-en-ustasi-napolyon-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

12 OCAK 1944 LENİNGRAD KUŞATMASI’NIN SONU

22 Haziran 1941’de Alman Ordusu Rusya’yı is­tilâya başladı. Böyle bir istilâya karşı hazırlıklı olmayan Rus Ordusu şehirleri, köyleri terketmek ve binlerce esir vererek çekilmek zorunda kaldı. 1941 yılı Aralık ayında, kış iyice bastırınca, Hitler’in ordusu da, kendilerini çevreleyen man­zara gibi oldukları yerde donup kaldı. Kuzeydeki Almanlar, Leningrad’ın

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644913-12-ocak-1944-leningrad-kusatmasinin-sonu-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

13 OCAK 1908 BİR KİLOMETRELİK UÇUŞ

Bisiklet ve otomobil şampiyonu Henri Far-man emekleme devrinde olan havacılıkla 1907′-den beri yakından ilgileniyordu. O yıl, bir uçak imalâthanesi kuran Voisin Kardeşler’e bir uçak ısmarladı. Sonuçsuz kalan birkaç denemeden sonra nihayet 30 Eylül 1907’de birkaç metre ha­valanıp 80 metre kadar yol aldı. Farman, 13 Ocak 1908’de, ilk

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644911-13-ocak-1908-bir-kilometrelik-ucus-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

14 OCAK 1867 INGRES’İN KEMANI

Jean Auguste Dominique Ingres, onbir yaşın­dayken, Toulouse’da ressam Roques ve heykel­ci Vigan’dan ders alırken hayatını kazanmak için de Capitole Tiyatrosu’nda keman çalıyor­du. 1796’da Paris’e giderek ressam David’in atöl­yesinde çalışmaya başladı. Henüz onaltı yaşın­daydı ve eserlerinde görülen bütün özelliklere sahip bulunuyordu. Ingres, Roma Büyük Armağanını kazandığı zaman yirmi

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644908-14-ocak-1867-ingresin-kemani-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

15 OCAK 1804 BONAPARTE, BOTJLOGNE ORDUGÂHINDA

Napoleon Bonaparte (Napolyon Bonapart), İngiltere’nin denizlerdeki üstünlüğünü görüyor; Fransa’nın, İngiliz Filosu’nu yenebilecek güçte bir filo kurmasının ise uzun yıllar süreceğini biliyordu. Halbuki o kadar bekleyecek vakti yoktu. O zaman, Guillaume le Conquerant (Fâ­tih Guillaume) gibi ordusunu Manche Denizi’nden geçirmeye karar verdi. Napoleon, bu işin başarılabilmesi için iki

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644906-15-ocak-1804-bonaparte-botjlogne-ordugahinda-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

16 OCAK 1556 CHARLES QUINT’IN TAHTTAN FERAGATI

1516’da, henüz onaltı yaşındayken İspanya Kralı, üç yıl sonra da Alman İmparatoru olan Charles Quint’in, «ufuklarında güneşin batma­dığı» bir imparatorluğa hükmettiği bilinir. Charles Quint, bütün hayatı boyunca iki ih­tiras peşinde koşmuştu: Avrupa’nın, dolayısıy­la dünyanın en kudretli imparatoru olmak; Hı­ristiyanlığın koruyucusu olarak tanınmak… Ama, bu iki ihtirasını da

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644904-16-ocak-1556-charles-quintin-tahttan-feragati-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

17 OCAK 1912 SCOTT, GÜNEY KUTBUNDA

İngiliz kâşif Robert Scott, 15 Haziran 1910’da ilk defa Güney Kutbu’na ulaşmak amacıyla, Terra Nova isimli gemiyle İngiltere’den hare­ket etti. Scott, Antarktika’ya vardığında Norveçli kâ­şif Amudsen’in de Fram adlı gemiyle ve Güney Kutbu’na ulaşmak amacıyla oraya geldiğini öğrendi. Bu keşif seyahati artık bir yarışma hâlini almıştı Scott,

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644902-17-ocak-1912-scott-guney-kutbunda-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

18 OCAK 1911 GEMİYE KONAN İLK UÇAK

San Francisko Körfezi’nde seyreden Ameri­kan zırhlısı Pennsylvania’nın güvertesinde her şey hazırdı. Geminin arka güvertesinde hazırla­nan iniş pisti tamamlanmış, gemiciler pisti ta­mamen boşaltmıştı. Arada sırada yukarılara bakan gemi komutanı, o güne kadar denenme­miş bir iş için kendi gemisinin seçildiğine mem­nundu: İlk defa bir uçak gemiye inecekti. Gerçi daha

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644900-18-ocak-1911-gemiye-konan-ilk-ucak-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

19 OCAK 1736 JAMES WATT’IN BUHAR MAKİNESİ

İskoçya’nın Glasgow şehrinde, bir profesör, bozulan bir buhar makinesini tamire vermişti. Makineyi tamir eden genç adam 19 Ocak 1736’da doğmuş olan James Watt idi: Thomas Newcomen tarafından icâd edilen bu­har makinesi o devirde çok ilkel bir durumday­dı; çok az bir randıman verebilmek için çok miktarda buhar ve

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644898-19-ocak-1736-james-wattin-buhar-makinesi-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]

20 OCAK 1938 İLK ÇİZGİ FİLMLERİ YAPAN EMİLE COHL

20 Ocak 1938’de, Paris banliyölerindeki bir has-tahanede, unutulmuş ve fakir bir sanatçı öldü. Bu, ilk çizgi filmlerin yaratıcısı Emile Cohl idi. Emile Cohl 4 Haziran 1857’de doğmuştu. Bir mücevhercinin yanında çalışırken ünlü kari­katürist Andre Gül’e tanışarak onun öğrencisi oldu. Resme olan kaabiliyetini kısa zamanda ilerleterek çeşitli resimli

[read_more text="Devamını Oku" title="Devamını Oku" url="http://www.haber247.com/644896-20-ocak-1938-ilk-cizgi-filmleri-yapan-emile-cohl-24-04-2017.html" align="left"]
[divider_top]