Mərkəzi Asya və Xəzər enerjisi uğrunda rəqabət artır

Müstəqil ölkələr indi onlardan enerji almaq istəyən böyük dünya güclərilə kəllə kəlləyə gəlir və Mərkəzi Asiya dövlətləri indi öz strateji gücünü yaxşı dərk edirlər.
BBCAzeri.com | Ön səhifə

BAŞA DÖN