Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde Eski Şiir/Yeni Söz

Şair ve eleştirmen Bâki Asiltürk, Divan Şiiri Üstüne Denemeler’den hareketle Hüseyin Cöntürk’ün şiir eleştirisini, özellikle de divan şiiri üstüne “eleştirme”lerini Galatasaray’daki Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde yorumluyor.
Cumhuriyet Portal – Kitap