Bir kitap dolusu Artvin

Karadeniz kıyısında yeşille mavinin buluştuğu serhat şehir Artvin’e dair her şey bir kitapta toplan-dı. ‘Artvin Kültür Envanterleri 2012’ adıyla yayımlanan kitap, Artvin Valiliği ile İl Kültür ve Tu-rizm Müdürlüğü’nün 4 yıl boyunca birlikte yürüttükleri titiz çalışmalar sonunda hazırlandı.
Zaman :: Gündem