-6111 SAYILI YASADAN YARARLANMA HAKKINI KAYBEDEN AFETZELER, ÖDEME SÜRESİ UZATIMINDAN YARARLANAMAYACAK

Ankara (ANKA) – -Bakanlar Kurulu Kararı ile taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılması katsayı hesabını etkilemeyecek. Taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılması başvuru sırasında tercih edilmiş taksit sayısını değiştirmediğinden, tercih edilen taksit sayısına göre hesaplanmış katsayılarda da herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
ANKA Haber Ajansı