12 Eylül neye karşı yapılmıştı?

“Devlet otoritesini yeniden kurmak” dedikleri, toplumu içinde tuttukları hegemonyayı yeniden işler hale getirmek, o hegemonyayı, cendereyi kırmak isteyen toplumu adam etmekti. Bunu çok gaddarca yaptılar. Bilerek böyle yaptılar. Toplumun pişman olmasını istiyorlardı. Bir daha “resmi görüşün” dışına çıkmamasını istiyorlardı.
Radikal-Rss (RadikalKategori_Politika)