Şəkillərdə: Dəmir pərdənin arxasında həyat – Sovet tərtibatı sərgisi

Londonda kommunizm sistemi dağılmamışdan əvvəl SSRİ-də istehsal edilən məişət və sənaye cihaz və texnikası mövzusunda sərgi keçirilir.
BBCAzeri.com | Ön səhifə