12 Eylül ve 11 Ermeni..

Bu çapta bir faşizmin hesabını sorabilecek miyiz ve en önemlisi bütün bunlar yanıbaşında cereyan eden toplumun büyük kesimi bu dava vesilesiyle kendisiyle de yüzleşecek midir, doğrusu bilemiyorum. Ama sonuçta ilk somut fırsat önümüzde durmakta. Ben işte bu fırsat önümüzde dururken hikayeleri pek bilinmeyen 11 kişiden de bahsetmek istedim..
Radikal-Rss (RadikalKategori_Politika)