Sevgili katili için İstanbul Adli tıptan akıl sağlığı raporu alınacak

ANTALYAda 2 yıl birlikte yaşadığı 21 yaşındaki Deniz Aktaşı tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 41 yaşındaki Lokman Barış Çelikin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumunda üç hafta süreyle gözetim altında tutulup rapor düzenlenmesine karar verildi.
Güney Haberci – Akdenizin Bir Numaralı Haber Portalı

Ebe ve hemşire alınacak

Ardahan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Posof’un Güllüce, Baykent ve Gönülaçan köylerine ebe ve hemşire alacağını duyurdu.
Konu ile ilgili Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ulaş Şentürk imzası ile yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi: “Ardahan İlimizde çeşitli nedenlerle boşalan aşağıda isimleri çıkartılan Sağlık Evlerine Vekil ebe/hemşire alımı yapılacaktır.
Müracaatlar 11-17 Şubat 2016 tarihleri arasında Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 17 Şubat 2016 Mesai Saati bitimine kadar kabul edilecektir.
Müracaat etmek isteyenlerin, istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayıp suresi içinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde müracaat kabul edilmeyecektir. 11/02/2016
Personel Alımı Yapılacak Sağlık Evleri :
1- Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Bağdeşen Sağlık Evi
2- Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi Meryem Sağlık Evi
3- Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi Öncül Sağlık Evi
4- Damal Toplum Sağlığı Merkezi Otağlı Sağlık Evi
5- Göle Toplum Sağlığı Merkezi Karlıyazı Sağlık Evi
6- Göle Toplum Sağlığı Merkezi Yeniköy Sağlık Evi
7- Göle Toplum Sağlığı Merkezi Samandöken Sağlık Evi
8- Göle Toplum Sağlığı Merkezi K.Altunbulak Sağlık Evi
9- Göle Toplum Sağlığı Merkezi Ağılyolu Sağlık Evi
10- Göle Toplum Sağlığı Merkezi Gümüşparmak Sağlık Evi
11- Hanak Toplum Sağlığı Merkezi A.Aydere Sağlık Evi
12- Posof Toplum Sağlığı Merkezi Baykent Sağlık Evi
13- Posof Toplum Sağlığı Merkezi Güllüce Sağlık Evi
14- Posof Toplum Sağlığı Merkezi Gönülaçan Sağlık Evi

VEKİL EBE/HEMŞİRE MÜRACAATI İÇİN İSTENECEK BELGELER
1-) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği),
2-) Diploma asılları veya (noter) onaylı örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeler, (Bu belgelerde diploma notu yok ise, diploma notunu gösteren belge),
3-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış, tek hekim raporu,
4-)6 adet vesikalık fotoğraf,
5-) Mal Bildirim Beyannamesi,(Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.),
6-) İkametgâh belgesi, (ikamet önceliğinden başvurusunun değerlendirilmesini isteyenler, başvuru tarihi itibariyle son 2 ay içinde müracaat ettiği sağlık biriminin bulunduğu mahalde oturduğunu belgelendirmek durumundadır. Aksi takdirde ikamet nedeni ile öncelik tanınmayacaktır.)
7-) Varsa KPSS sonuç belgesi.
Haber Merkezi

Posof Sınır Gazetesi