“Böyük Yevlax səddi” – çıxışsız hasarın arxasında yaşamaq

Yevlaxda, Yuxarı Qarxun kəndində yaşayan bir neçə ailənin evi dəmirlə hasarlanmış yolun kənarında yerləşir. Amma yoldan hasarın o biri tərəfinə keçmək üçün cəmi iki giriş qoyulub – biri hasarın başladığı, digəri isə bitdiyi hissədə.
BBCAzeri.com | Ön səhifə