Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan duyuru

Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan duyuru
1. ASKERLİKLERİNE 04 ŞUBAT 2016 TARİHİNDEN ÖNCE KARAR ALDIRAN ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLER 1996/1 TERTİP OLARAK 01-04 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE 1 İNCİ GURUP, 16-18 MART 2016 TARİHİNDE İSE 2 NCİ GURUP OLARAK İKİ GURUP HALİNDE SİLAH ALTINA ALINACAKLARDIR.

2. SEVKE TABİ TUTULANLARIN SINIF VE EĞİTİM MERKEZLERİNİ GÖSTEREN LİSTELER ASKERLİK ŞUBESİ İLAN LEVHASINA ASILMIŞ OLUP, İSTEYENLER İLAN PANOSUNDAN VEYA TELEFONLA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENEBİLECEKLERDİR. SEVK EVRAKLARI 1 İNCİ GRUPTA GİDECEKLERE İÇİN 01 – ŞUBAT 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMEYE BAŞLANACAK OLUP, TOPLU SEVKLER İSE 01-04 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA SEVK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. 2 NCİ GURUPTA GİDECEKLER İÇİN İSE 16- 18 MART 2016 TARİHİNDE SEVK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.

3. SEVK EVRAKLARINI ALMAK ÜZERE BAŞVURACAK YÜKÜMLÜLERİN, NÜFUS CÜZDANLARINI YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

4. ASKERE ALINACAKLARIN SEVK EVRAKLARINI 1 İNCİ GRUPTA GİDENLER EN GEÇ 04-ŞUBAT 2016 TARİHİNE KADAR , 2 NCİ GRUPTA GİDENLER İSE 18 MART 2016 TARİHİNE KADAR ALMALARI GEREKMEKTEDİR. SEVK EVRAKLARINI ALMAYANLAR İLE ALDIĞI HALDE BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR BAKAYA SUÇUNU İŞLEMİŞ OLACAKLARINDAN 6217 SAYILI YASA GEREĞİNCE İL VE İLÇE İDARE KURULLARINA CEZA TEKLİFİ YAPILACAĞI VE PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILABİLECEKLERİ İÇİN YÜKÜMLÜLERİN ZAMANINDA SEVK EVRAKLARINI ALMALARI VE BİRLİKLERİNE KATILMALARI MENFAATLERİ İCABIDIR.
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

Posof Sınır Gazetesi

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

resmi ilan

Mülkiyeti / Tasarrufu Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Caddesi üzerinde trafik akışına göre yolun sağ tarafında, Gökhan Alpata İşhanından başlayıp Kadınana Caddesine kadar olan 2 adet özürlü park yeri ile birlikte yola yatay toplam 24 araç lık bölüm Açık Otopark olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile şartname ekindeki krokide metraj ve araç kapasitesi gösterildiği şekilde sözleşme tarihinden itibaren 08.12.2017 tarihine kadar kiraya verilecek olup, toplam 24 araç kapasiteli ücretli park yerinin 08.12.2017 tarihine kadar olan toplam muhammen bedeli K.D.V. hariç t» 75.000,00- (yetmişbeşbinlira), geçici ihale teminatı ise “t 2.250,00 (ikibinikiyüzellilira)’dır.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 13.05.2015 tarihinde saat 14:—’da Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 13.05.2015 tarihi saat 12:-’a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü. Emlak Kira Satış Birimine başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01- ) Dilekçe, (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02- ) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03- ) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04- ) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05- ) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

06- ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

07- ) Taahhütname (Kira şartnamesinin 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair)

08- ) Şartname Bedeli Makbuzu, (t 250,00-)

09- ) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

ı_^. 01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02- ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03- ) Ticaret Sicil Belgesi,

s 04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05- ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06- ) Taahhütname (Kira şartnamesinin 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair)

07- ) Şartname Bedeli.Makbuzu, (t 250,00-)

08- ) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

09- ) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İLAN OLUNUR.

 

(Basın-71529-www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Afyon Kurtuluş Haber

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Mülkiyeti / Tasarrufu Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Caddesi üzerinde trafik akışına göre yolun sağ tarafında, Gökhan Alpata İşhanından başlayıp Kadınana Caddesine kadar olan 2 adet özürlü park yeri ile birlikte yola yatay toplam 24 araç lık bölüm Açık Otopark olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile şartname ekindeki krokide metraj ve araç kapasitesi gösterildiği şekilde sözleşme tarihinden itibaren 08.12.2017 tarihine kadar kiraya verilecek olup, toplam 24 araç kapasiteli ücretli park yerinin 08.12.2017 tarihine kadar olan toplam muhammen bedeli K.D.V. hariç t 75.000,00- (yetmişbeşbinlira), geçici ihale teminatı ise £ 2.250,00 (ikibinikiyüzellilira)’dır.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 13.05.2015 tarihinde saat 14:00’da Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 13.05.2015 tarihi saat 12:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Birimine başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01- ) Dilekçe, (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02- ) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03- ) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04- ) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05- ) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

06- ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

07- ) Taahhütname (Kira şartnamesinin 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair)

08- ) Şartname Bedeli Makbuzu, (t 250,00-)

09- ) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

ı^. 01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02- ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03- ) Ticaret Sicil Belgesi,

04- ) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05- ) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06- ) Taahhütname (Kira .şartnamesinin 17. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair)

07- ) Şartname Bedeli,Makbuzu, (£250,00-)

08- ) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

09- ) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İLAN OLUNUR.

 

(Basın-69424-www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Afyon Kurtuluş Haber

Askerlik Şubesi Başkanlığı’ndan duyuru

1. ASKERLİKLERİNE 07 ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN ÖNCE KARAR ALDIRAN ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLER 1995/1 TERTİP OLARAK 02-05 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE 1 İNCİ GURUP, 18-20 MARK 2015 TARİHİNDE İSE 2 NCİ GURUP OLARAK İKİ GURUP HALİNDE SİLAH ALTINA ALINACAKLARDIR.

2. SEVKE TABİ TUTULANLARIN SINIF VE EĞİTİM MERKEZLERİNİ GÖSTEREN LİSTELER ASKERLİK ŞUBESİ İLAN LEVHASINA ASILMIŞ OLUP, İSTEYENLER İLAN PANOSUNDAN VEYA TELEFONLA ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENEBİLECEKLERDİR. SEVK EVRAKLARI 1?İNCİ GRUPTA GİDECEKLERE İÇİN 02 – ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMEYE BAŞLANACAK OLUP, TOPLU SEVKLER İSE 02-05 ŞUBAT 2015 TARİHLERİ ARASINDA SEVK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. 2 NCİ GURUPTA GİDECEKLER İÇİN İSE 18-20 MART 2015 TARİHİNDE SEVK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.

3. SEVK EVRAKLARINI ALMAK ÜZERE BAŞVURACAK YÜKÜMLÜLERİN, NÜFUS CÜZDANLARINI YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

4. ASKERE ALINACAKLARIN SEVK EVRAKLARINI 1?İNCİ GRUPTA GİDENLER EN GEÇ 02-05 ŞUBAT 2015 TARİHİNE KADAR , 2?NCİ GRUPTA GİDENLER İSE 18-20 MART 2015 TARİHİNE KADAR ALMALARI GEREKMEKTEDİR. SEVK EVRAKLARINI ALMAYANLAR İLE ALDIĞI HALDE BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR BAKAYA SUÇUNU İŞLEMİŞ OLACAKLARINDAN 6217 SAYILI YASA GEREĞİNCE İL VE İLÇE İDARE KURULLARINA CEZA TEKLİFİ YAPILACAĞI VE PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILABİLECEKLERİ İÇİN YÜKÜMLÜLERİN ZAMANINDA SEVK EVRAKLARINI ALMALARI VE BİRLİKLERİNE KATILMALARI MENFAATLERİ İCABIDIR.

Posof Sınır Gazetesi

BAŞA DÖN