İLAN T.C.POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN
T.C.POSOF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince:
Davacı vekili dilekçelerinde özetle; ili, ilçesi, mahallesi/köyü, mevkii ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir.
Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü’ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ’a yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Posof Şubesi’ne yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen Esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur.

1) Dava Esas No: 2015/528 Esas
Davalılar: 1- SERHAT ÖZCAN, 2-AYTAÇ ŞEN, 3- İSRAFİL ÖRGÜN, 4- KIRAÇ ÖRGÜN,
5- KURTULUŞ ÖRGÜN, 6-SUNGUR ÖRGÜN, 7-YASEMİN ÖRGÜN, 8- ATOM ÖRGÜ,
9- AHMET ÖRGÜN, 10-TAZEGÜL GÜROL, 11-CİHANGİR ÖRGÜN, 12- VEDAT ÖZCAN,
13- CENGİZ ÖRGÜN, 14-HÜRİYE ÇAKMAK, 15-YILDIZ CAM, 16-MAHİNUR SEYHAN,
17- SABİHA ÖRGÜN, 18-SERHAT ÖRGÜN, 19-AYSEL ÖRGÜN, 20-İHSAN ÖRGÜN,
21-SEDAT ÖZCAN, 23-YAŞAR ÖZCAN
Taşınmaz: 1-Ardahan ili, Posof ilçesi, Merkez Mahallesi Orkedeler Mevkiinde kain 121 ada, 147 parsel
2-Ardahan ili, Posof ilçesi, Merkez Mahallesi Orkedeler Mevkiinde kain 121 ada, 148 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 1-1696.61 m2’lik daimi irtifak
2-248.73 m2’lik daimi irtifak

2) Dava Esas No: 2015/529 Esas
Davalı: 1- ŞENGÜL ÇELİK, 2-GÜLAY KIRLIOĞLU, 3-MEHMET YAVUZ DOĞRU,
4-ERTAN KÖMÜR, 5-ERGÜL KÖMÜR, 6-SERPİL ALTUNKAYNAK, 7-NERMİN DOĞRU,
8-GÜLÇİN KARADENİZ, 9-AĞA KÖMÜR, 10-NEDİM DOĞRU, 11-HÜRMÜZ DOĞRU,
12- YILMAZ DOĞRU, 13-GÜLBİN KARATAŞ, 14-ERDAL KÖMÜR, 15-TEKİN ÖZCAN,
16-NURGÜL ÖZCAN, 17-TÜLAY KÖMÜR ÇAKAN
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi Atçayırı Mevkkinde kain 142 ada, 6 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 747.43 m2’lik daimi irtifak

3) Dava Esas No: 2015/530 Esas
Davalı: 1-ISABELLA SUCU, 2-BUKET DEMİREL, 3-NECMİ SUCU, 4-YURDA SUCU,
5-YENER SUCU, 6-NECATİ SUCU, 7-HÜLYA YALÇIN, 8-VASFİYE ERDEM,
9-TANER SUCU, 10-FEYDANE SUCU, 11-ALPAY EKİCİ, 12-OYA DURGUN,
13-FATMA EKİCİ, 14-YAŞAR SUCU, 15-TEMCİT EKİCİ, 16-SUAT SUCU,
17-REYHAN AYTAŞ,
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Orkedeler Mevkiinde kain 121 ada, 146 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 606.93 m2’lik daimi irtifak

4) Dava Esas No: 2015/531 Esas
Davalılar: 1-YÜCEL ATALAY (vasi Erdinç ATALAY), 2-CEM ÖZKAN, 3-SEZAİ DÖNMEZ,
4-SABİT ERTÜRK, 5-KEMAL EDİP ERTÜRK, 6-NERİMAN BİLGİN,
7-ADALET BAŞYAZICI, 8-HÜLYA DARICI, 9-NEVİN YILMAZ, 10-GÜLER KILIÇ,
11-SÜREYYA ÖZKAN, 12-GÜLTEN SEYHAN, 13-NAZMİYE SAYILIR, 14-TÜRKAN ÖNER, 15-SEVİM BOZBAY, 16-ERCAN ATALAY, 17-FİKRİYE ÖZKAN, 18-MÜŞABE EREN,
19-NERMİN ALKAN,
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Atçayırı Mevkiinde kain 142 ada, 11 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 1317.42 m2’lik daimi irtifak

5) Dava Esas No: 2015/532 Esas
Davalı: 1-AYTÜL DEMİR, 2-YAŞAR ÇAYCI, 3-HAFİZE ÇAKICI, 4-AYLA GÜRBULAK,
5- SUZAN ÇAYCI
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Bükler Mevkiinde kain 153 ada, 7 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 2135.28 m2’lik daimi irtifak

6) Dava Esas No: 2015/533 Esas
Davalılar: 1-SELAHATTİN ERDOĞAN, 2-YUSUF BAŞPINAR, 3-ŞEMSETTİN ERDOĞAN,
4-NURETTİN ERDOĞAN, 5-ŞAZİYE ERDOĞAN, 6-AKIN BAŞPINAR, 7-HACER AKKAYA,
8- BÜLENT ÖNDER,
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Orkedeler Mevkiinde kain 121 ada, 137 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 1366.84 m2’lik daimi irtifak

7) Dava Esas No: 2015/534 Esas
Davalılar: 1-SENEM KAYA, 2-FUAT ŞİMŞEK, 3-MUSTAFA ŞİMŞEK, 4-MÜLKİYE ŞİMŞEK,
5-AYTAÇ ERTEN, 6-FURKAN ÜSTÜN, 7-ÖZKAN GÜLER, 8-MURAT USANMAZ,
9-GÜNAY ERGÜN, 10-PENBE GÜLLER, 11-NEBAHAT ÜSTÜN, 12-DİCLEHAN ÜSTÜN,
13-AYİŞE ATASOY, 14-HAYRİYE GÜRLER, 15-HÜLÜYA KARAKAYA,
16-SEVİLAY TEKİN, 17-YÜKSEL ŞİMŞEK, 18-FATİH ÜSTÜN, 19-HÜSEYİN USANMAZ,
20-ÖZTÜRK GÜLER, 21-SÜLEYMAN USANMAZ, 22-TUĞBA ÜSTÜN, 23-GÜLER BIÇAKCI,
24-HAFİZE ERDEM, 25-FERİDE ÜSTÜN, 26-GÜNER ÜSTÜN
Taşınmazlar: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Vaken Mevkiinde kain 140 ada, 108 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 1887.85 m2’lik daimi irtifak

8) Dava Esas No: 2015/535 Esas
Davalı: 1-SİNAN BİLİCAN, 2-MECİDEYE BİLİCAN, 3-YAHYA BİLİCAN, 4-ZEKİYE YAVUZ,
5-TURAN BİLİCAN, 6-RUKİYE BİLİCAN, 7-GÜLZADE YAZLI,
8-GÜVEN BİLİCAN(Kendisine asaleten Sümmani BİLİCAN’a vesayeten),
9-SÜMMANİ BİLİCAN, 10-SÜRMELİ BİLİCAN, 11-ZEKERİYA BİLİCAN, 12-AYSEL TEKİN,
13- TURGAY BİLİCAN, 14-AYSUN ÖNAL,
Taşınmaz : Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Eğri Güney Mevkiinde kain 103 ada, 199 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 7774.95 m2’lik daimi irtifak

9) Dava Esas No: 2015/536 Esas
Davalılar: BAYRAKTAR BİLİCAN
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Eğri Güney Mevkiinde kain 103 ada, 202 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 400.24 m2’lik daimi irtifak

10) Dava Esas No : 2015/537 Esas
Davalılar: 1-METİN DEMİRKIRAN, 2-YALÇIN DEMİRKIRAN, 3-ÇETİN DEMİRKIRAN,
4-FATİH DEMİRKIRAN, 5-GÜLHER DEMİRKIRAN, 6-GÜLDALİ YEMENOĞLU,
7-NACİYE DEMİRKIRAN, 8-GÜLTEN DEMİRKIRAN, 9-HAKAN DEMİRKIRAN,
10-TAHSİN DEMİRKIRAN
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Kumluk Mevkiinde kain 121 ada, 135 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 105.62 m2’lik daimi irtifak

11) Dava Esas No: 2015/538 Esas
Davalılar: 1-GÜLTEN ARICI, 2-MUSTAFA EKER, 3-SAFİYE EKER, 4-BİNNAS EKER,
5-NAZİM EKER, 6-GÖNÜL EKER, 7-CEMİL EKER, 8-SEYFET EKER,
9-BEYSAFA EKER, 10-GANİME EKER, 11-SELÇUK EKER, 12-HANZADE EKER
Taşınmaz : Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Eğri Güney Mevkiinde kain 103 ada, 200 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 2199.41 m2’lik daimi irtifak

12) Dava Esas No : 2015/539 Esas
Davalılar: 1-ZEYNEP BOZTAŞ, 2-KADRİYE DEMİREL, 3-ALAETTİN DEMİREL, 4-BEHİCE DEMİREL, 5-SECAATİN DEMİRAL, 6-KUDRET AYDIN, 7-KADER DEMİREL,
8-SELAHATTİN DEMİREL, 9-KEMALETTİN DEMİREL, 10-PINAR DEMİREL,
11-FATMA DEMİREL, 12-NEBAHAT DOĞRU, 13-BEDRİYE ALAK
Taşınmaz: Ardahan ili,Posof ilçesi, Merkez Mahallesi, Bükler Mevkiinde kain 153 ada, 6 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı: 1016.60 m2’lik daimi irtifak

Posof Sınır Gazetesi