Danıştay son noktayı koydu: Saray Kaçak!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği içindeki alanı ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ olarak ilan eden Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Kararın hukuka uygun olmadığını tespit eden kurul, özel bir kanun çıkarılmadan AOÇ arazisinde herhangi bir işlem yapılamayacağını vurguladı. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararının, ‘kanunla korunması gereken’ AOÇ arazisini korumadığını kaydetti. Bu durumda ya Saray inşaatının durdurulması ya da Bakanlar Kurulu’nun aynı yerle ilgili yeni bir kanun çıkarması gerekiyor.

Bakanlar Kurulu’nun 27 Nisan 2012 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla AOÇ arazisi kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Ankara’daki Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 5 meslek odası kararı Danıştay’a götürerek, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesini istedi. Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ve Başbakanlık aleyhine dava açtı. Ancak Danıştay 14. Dairesi, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermedi. Bunun üzerine odalar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. Kurul, meslek odalarını haklı buldu ve oyçokluğu ile itirazlarını kabul etti. Buna göre söz konusu Bakanlar Kurulu kararı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi, yürütmesi durduruldu.

AOÇ’DE ÖZEL KANUN OLMADAN İŞLEM YAPILAMAZ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kararında önemli tespitlere yer verdi. Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün şartlı bağışı ile Hazine’ye devredildiğini, özel bir kanunla koruma altına alındığını hatırlatan kurul, çiftlik arazilerinin özel bir kanun çıkarılmadan gerçek veya tüzel kişilere devredilmeyeceğini, kamulaştırılmayacağını kaydetti. AOÇ Kanunu’na atıfta bulunan kurul, idari bir kararla çiftlik arazisinin bir başka kurum veya kuruluşa devir veya tahsis imkânının bulunmadığını kayda geçti.

BAKANLAR KURULU KARARI ARAZİYİ KORUMUYOR

Bakanlar Kurulu’nun araziyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesinin, arazinin kanunla belirtilen özel statüsünün dışına çıkarılması anlamına geleceği aktarıldı. Planın koruma nitelikli olmadığı belirtildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu işleminin sadece araziye kamu hizmet binası yapılabilmesi amacıyla tesis edilen bir işlem olduğunu teyit etti. Kurul, kararında “Atatürk Orman Çiftliği belediyelerce kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulanabilen herhangi bir planlı veya plansız alan gibi değerlendirilemez.” ifadelerine yer verdi.

Karar büyük yerden, Saray derhal boşaltılmalı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kararı yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Candan, “Kaçak Sarayın kaçacak yeri kalmadı, karar büyük yerden. Kaçak Saray acilen boşaltılmalı ve Cumhurbaşkanlığı Çankaya’ya taşınmalı. Bu ülkede hukuk yeniden inşa edilecekse, öncelikle Atatürk Orman Çiftliği’nde herkesin gözü önünde yapılan bu hukuksuzluğun sonlanması lazım. Her dava süreci ve lehimize çıkan her karar, bu ülkenin yöneticilerinin hukuksuzluğunun altını kalın çizgilerle çiziyor. Kaçak Saray ivedilikle boşaltılmalı bu hukuksuzluk sonlanmalıdır. Hukuk kararlarına herkes uymak zorunda. Başka türlü bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelemez.” ifadelerini kullandı.

ZAMAN-POLİTİKA

BAŞA DÖN