Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Karaca, Tokat ta

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: – Hediye takdimi- BİK Genel Müdürü Yakup Karaca’nın Tokat Valisi Cevdet Can’ı ziyareti- Karaca’nın konuşması- Can’ın konuşması- Valilikten ayrılışı- Karaca’nın Tokat Belediye Başkanı Eroğlu’nu ziyareti- Hediye verilmesi Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Karaca: – ‘Ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, basın sektörümüzün de hem işletmecilik hem nitelikli gazetecilik olarak hem de teknolojinin kullanılması anlamında geliştirilip, güçlendirilmesi lazım’ Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, ‘Ülkemizin kalkınmasını istiyorsak basın sektörümüzün de hem işletmecilik hem nitelikli gazetecilik olarak hem de teknolojinin kullanılması anlamında geliştirilip, güçlendirilmesi lazım’ dedi.
Haberler.Com

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu nda İftar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ceza İnfaz Kurumu yemekhaneden genel görüntü- Dua ve ilahilerin okunması- Hükümlülerden genel görüntü- Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz’ın yemekhaneye gelişi- Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz’un konuşması Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda iftar- Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz: – ‘Savaşın değil barışın, nefretin, kinin değil sevginin, saygının olduğu bir ortamı, inşallah Rabbim bize nasip eylesin’ Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, cezaevinde iftar programı düzenledi.
Haberler.Com

İktidar, her kurumu havuz medyası gibi olsun istiyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ‘bazı medya kuruluşlarına el konulacağı ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 200 kişinin tutuklanacağı’ iddiasını değerlendirdi.

Milli İttifak liderlerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özgür medyaya yönelik operasyon iddialarına tepki gösterdi. İddiaları ‘çılgınlık’ olarak değerlendiren Destici, muhtemel bir operasyonun seçimlerin meşruiyetine gölge düşüreceğini anlattı. Destici, “İktidar şunu istiyor ki, bütün medya, yandaş medya ve havuz medyası gibi olsun. Böyle bir operasyonu akıllarının ucundan bile geçirmesinler.” diye konuştu.

Milli İttifak’ın liderlerinden Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında dün Zonguldak’taydı. Madenci Anıtı’nın bulunduğu alanda coşkulu bir kalabalığa seslendi. İktidara dış politika üzerinden yüklendi. Ülkenin iktidar eliyle uçuruma sürüklendiğini anlattı. Çözüm sürecini ise ‘çözülme süreci’ olarak tanımladı. Mustafa Destici, mitingin ardından Cihan’ın sorularını cevapladı. Muhalif medyaya operasyon iddialarının hatırlatılması üzerine, basın ve fikir hürriyetinin daha da genişletilmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Destici, “İktidar yöneticileri, ‘Yasakları ortadan kaldıracağız, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele edeceğiz’ diye geldi. Ama hep tam tersini yaptı. Hem yolsuzluklar hem yoksulluklar toplumda arttı. Hem de yasaklarda zirve yaptı. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AKP sürekli iktidar olsun diye kuruldu! Sürekli seçimleri bunlar kazansın, seçimler ona göre ayarlansın ve hep iktidarda kalsınlar! Buna aykırı bir şey olursa, bunu da darbecilikle ve gayri milli iradecilikle suçlamaya başlıyorlar. Gerçekten bir akıl tutulması var. Halbuki demokrasi farklı seslerin hem Meclis’te hem yönetimde temsil edilmesi demek. Demokrasi basında özgürlük ve farklı seslere tahammül demek. Tam tersine, farklı seslerin önünü açmak demektir.” dedi.

OPERASYONU DÜNYAYA ANLATAMAZLAR

AKP’nin bütün basın organlarının havuz medyası gibi olmasını istediğini dile getirdi. İktidarın medyaya bakış açısını şöyle özetledi: “İktidar şunu istiyor ki, ‘bütün medya, yandaş medya ve havuz medyası gibi olsun. TRT, Anadolu Ajansı ve devlet televizyonu gibi olsun. Bizim yanlışlarımızın hiçbirisi gündeme getirilmesin, dile getirilmesin. Sadece bizim yanlışlarımız bile doğru olarak millete aktarılsın. Millet buradan manipüle edilsin, algı operasyonları, psikolojik operasyonlar oluşturulsun ve biz iktidarda kalmaya devam edelim.’ Tamamen bu isteniyor. Ben bu operasyonun yapılabileceğine de hiç ihtimal vermiyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz ve biz huzur ve barış içerisinde bu seçimi geçiririz. İnşallah milli irade sandığa tam olarak yansır. Bunu bekliyoruz. Eğer böyle bir operasyon olursa bu seçimin üzerine tamamen bir kara bulut gibi düşer. Türkiye’nin üzerine de bir kara bulut düşer. Ve Türkiye hem içeride büyük bir kaos yaşar hem de dış dünyada itibar kaybeder. Zaten yeteri kadar kaybettirdiler, tamamen yalnızlığa itilir. Bu tamamen siyasidir. Hukuki bir karar olarak yorumlamayız. Türkiye’yi yönetenlerin vermiş olduğu bir karar olarak algılanır. Neticede ‘yok’ hükmündedir. Belki birtakım insanlar gözaltına alınabilir, tutuklanabilir; ama adalet er ya da geç tecelli eder. Ben sağduyunun hakim olmasını istiyorum. Şu anda böyle bir şey yok. İnşallah da olmaz diye ümit ediyorum.”

ZAMAN-POLİTİKA

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN; 88 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

bik_yeni_temsilcilikler_acacak_h35441alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/53753

1- İdarenin

a) Adresi : ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 UYDUKENT MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası 444 4 234-6372-2722137936

c) Elektronik Posta Adresi : afyonkhbgsmerkezisatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN; 88 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Bolvadin Devlet Hastanesi Çay Devlet Hastanesi Dinar Devlet Hastanesi Emirdağ Devlet Hastanesi İscehisar Devlet Hastanesi Sandıklı Devlet Hastanesi Sinanpaşa Devlet Hastanesi Şuhut Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilgili hastanelerin isteği doğrultusunda 31/12/ 2015 tarihine kadar peyderpey teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 UYDUKENT -AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati : 02.06.2015-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Teklif verecek firmalar teklif ettikleri tüm malzemeler için ihale dosyası ile birlikte numune vereceklerdir.

2- 1,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,39,44,48,50,51,60,62,68,70,82,83,87. Kalemler için teklif verecek firmalar MSDS Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

3- 49. kaleme teklif veren firmalar; Klor Tabletin Miadının bitmesine 3 ay kala firma yeni miadlı ürün ile değiştirileceğine dair Taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm Kamu ve Özel Kuruluşlara yapılan her türlü Temizlik Malzemesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(Basın-76989-www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

afyonhaber afyon Kurtuluş Haber afyonkarahisarhaber